Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

Pastörize İçme Sütü

Ürün Özellikleri

‘Dişi memelilerin, yavrularını beslemek için memelerinden gelen beyaz sıvı’ olarak tanımlayabileceğimiz süt, uzmanlarca bir yaşam mucizesi olarak değerlendiriliyor. İnsanoğlu, besin değeri çok yüksek olan sütü, 5 bin yıldan beri tüketiyor. Bu konudaki ilk kanıtlar, Dicle ve Fırat ırmakları arasında kurulan Sümer Uygarlığı'nın Ur kentinde bulundu. M.Ö. 26’ıncı yüzyıla ait Babil kabartmalarında süt ve süt kesiği temalarının işlendiği bilinirken, yine M.Ö. 8’inci yüzyılda, Homer’in yazıtlarında, süt, süt kesiği ve peynirle ilgili anlatımlara rastlandı. Süt işleme tekniklerini bugünkü Rusya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine tanıtanların da, Türkler, Moğollar ve diğer göçebe kavimler olduğu tahmin ediliyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, sütün:  hastalıkları önleme konusunda etkili bir içecek olduğu biliniyor.

Türkiye

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de; 2016 yılında, toplam18 milyon 489 bin ton süt üretimi gerçekleştirildi. Bu miktarın yüzde 90,8‘ini inek sütü, yüzde 6,3’ünü koyun sütü, yüzde 2,6’sını keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

Atatürk Orman Çiftliği

1926 yılından beri süt üretimi yapılan Atatürk Orman Çiftliği’nde, 1930 yılından itibaren pastörize süt üretimine geçildi.

Tesislerimizde, platform tesislerinden geçen çiğ sütler, yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra, yağ oranı sabitleniyor ve pastörizasyon işlemlerine tabi tutuluyor. Tüm aşamalarda, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılarak, sadece besin değeri yüksek ve hijyen ürünler, ambalajlanıyor.

 


Enerji ve Besin Öğeleri