Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

Ticaret Müdürlüğü

Dr. Ayhan KOÇ
Ticaret Müdürü V.

1968 yılında Konya’da doğdu. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümlerinde yaptı. Yüksek Lisansını Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi’nde, doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında tamamladı.1986 yılında Ardahan / Hanak İlçe Tarım Müdürlüğü’nde göreve başladı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında yönetici ve teknik adam olarak çalıştı. Bakanlık Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nde çalışmakta iken 14 Mart 2016 tarihinde AOÇ Ticaret Müdürlüğü’ne vekaleten görevlendirildi. Bu tarihten itibaren Ticaret Müdürlüğü’nü yürütmektedir. YDS (D) düzeyinde İngilizce bilmektedir.