AOÇ Logo
  

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
www.aoc.gov.tr
Tel : +90.312.211 01 70 - 71
Tüketici Danışma Hattı:    0850 304 0 262   -   0800 314 1 029
Fax : +90.312.211 01 79
Adres : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
06560 Gazi/ANKARA

Anasayfa » İdari Yapı
Bağ ve Bahçe Şubesi

Modern devletimizin başkentin de halkın yemyeşil dinlenme ve gezinme yerleri bulabilmelerini temin etmek arzu ve azmi ile çiftliğimizin kurulmasına karar veren ulu önder Atatürk’ ün asıl gayesi, çetin iklim ve toprak şartları altında bulunan Ankara civarında ağaç yetişemeyeceği yönündeki görüşlerin tersini ispat etmek için bugünkü “ Atatürk Orman Çiftliği “ ni kurak bozkır ortasında zümrüt yeşili cennet bir mesire yeri oluşturmuştur.

 

     

 

 

 

Gazi Orman Çiftliğinin ilk kuruluş devresinde akasya ve dişbudak ağaçlarıyla  ağaçlandırmaya başlanmıştır o günkü akasya ve dişbudak ağaçları’ nın arasına bir plan dahilinde 1951-1952 yıllarında Bolu’ dan getirilen 20.000 adet kara çam fidanı dikilerek ilk defa Ankara şehrinin kenarında bir çam korusu oluşturulmuştur. Bundan sonra ise ormanlık alanların tesisi için orman fidanlıkları kurularak buralarda meyvesiz fidan yetiştiriciliğine önem verilmiştir. Ankara ve civar illerin halkına ağaç sevgisi aşılayarak çiftliğimizde ilk defa üretimi yapılan bu meyvesiz fidanların halka  satışı yapılmıştır.

 

                                        Çiftliğin idare merkezi, Marmara ve Karadeniz havuzlarının çevresini kaplayan oldukça geniş bir orman alanları oluşturulmuştur. Park ve bahçelerin süs bitkisi ihtiyacı olan çiçek ve süs bitkileri yetiştiriliciliği amacıyla ilk ( camekan ) sera 1952 yılında kurulmuştur. Öyleki çiftliğin kendi ihtiyaç fazlası süs bitkilerinin satışı yapılarak o yıllarda çiftliğe 40-50  liralık gelir sağlanmıştır.

 


Ankara civarında meyveciliğin geliştirilmesi için değişik yerlerden Ankara ve civar illerin ekolojisine  uygun meyve çeşitleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ankara çayı vadisinde bulunan alüvyal, kısmen’ de kıraç alanlar üzerinde meyve bahçeleri tesis edilmiş, tesis edilen bu  bahçelerde yüksek kaliteli standart çeşitlerle  üretimi yapılan meyvelerin satışından zaman zaman çiftliğin geliri artmıştır. Bu meyve bahçeleri ekolojik ve su kirliğinden  ayrıca ekonomik ömürlerini tamamladığından dolayı sökülerek arazi tarla şubesine devredilmiştir. Yine  Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürlüğümüzce  değişik tür ve cinslerde Ankara ekolojisine uygun olarak meyve fidanı yetiştirilmeye başlanmış olup, halen 250 dekar arazide 7 cins meyve fidanından 25 çeşit meyve fidanı üretimi yapılmaktadır. Yine bu birimimizde 2004 yılı itibariyle bodur meyve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Yıl içinde sertifikasyon işleri tamamlanarak sertifikalı fidan satışları devam etmektedir.

1953 yılında 10.500 adet omca’ dan üzüm bağı kurulması planlanmıştır. Yalova çiftliğinde üretimi yapılan omcalar’ dan Ankara ekolojisine uygun olanların seçimi yapılarak 70 dönüm arazi üzerinde üzüm bağları tesis edilmiştir. Bu bağlardan elde edilen ürünler şarap fabrikasının ham maddesini oluşturmuştur. Zamanla Ankara ve çevresindeki hava, su ve ekolojik kirlenmeden dolayı bu üzüm bağı sökülerek  arazi tarla şubesine devredilmiş, daha sonra bu sahalar ağaçlandırılmıştır.

            Ankara’ nın  başkent olmasını takiben Atatürk Orman Çiftliğinde kurulan meyve bahçelerinden sonra marmelat ve konserve fabrikası tesisi düşünüldü.

 

Buna bağlı olarak Anadolu’ da yetiştirilen sebze türlerinden 10 dekar arazi üzerinde  sebze yetiştiriciliği yapılarak turşu, salça ve konserve’ nin ham maddesi oluşturulmuştur. Zamanla hava, su ve ekolojik kirlenme ile işçilikteki artan maliyet nedeniyle bu sebze üretiminden  de vazgeçilmiştir.

Ulu Önder Atatürk’ ün direktifleriyle kurulmuş olan Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde yer alan Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürlüğümüz 512 dekar açık alan, 2 dekar cam sera, 8 dekar plastik sera olmak üzere toplam 522 dekar alanda, 6 üretim gurubundan 80 çeşit dış mekan süs bitkisi  yeni üretim teknikleriyle yılda ortalama 100.000 adet üretim yapılmakta ve 80-90.bin adetinin satışı planlanmaktadır.

 

            Çiçek üretim ve satış seralarımızda genelde Ankara şartlarında üretim maliyetinin yüksek olmasından dolayı, dışardan satın alınan çeşitli iç mekan süs bitkisinin satışını yapmaktayız. Yalnız yetiştirilmesi çok pahalı olmayan bazı süs bitkilerinden yılda ortalama  5-6.000 adet civarında yetiştirilmektedir. Yine mevsimlik olarak yılda ortalama 70-90.000 adet fide üretimi yapılmakta, kendi ihtiyacımız fazlası 30.-35.000 adet satılmaktadır. 

Parklar ve ormanlık alanların yıllık bakımları, kuruyan ağaçların kesimi yapılarak yerine yenileri dikilerek gençleştirilmesi sağlanmaktadır. Hastalık ve zararlılara karşı zaman zaman kültürel ve zirai mücadele yapılmaktadır. Orman park alanlarında insanlarımızın daha yeşil ortamda ahenkli olarak dinlenmeleri için çeşitli peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 4.660 dekar orman park alanlarımıza ilaveten çeşitli dernek, vakıf ve Devlet Kurumlarıyla başta Çevre ve orman Bakanlığı ile yapılan protokollerle 16.340 dekar arazimizin ağaçlandırılmasıyla toplam arazi varlığımızın % 63 ü olan 21.000 dekar arazinin ağaçlandırması tamamlanarak Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün emaneti olan Atatürk Orman Çiftliğini gelecek nesillere korunaklı bir şekilde bırakılması sağlanacaktır.

 
 

 


 
     
Hertürlü süs, meyve fidanı ve çiçek satışları için ticaret müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.